Chirurg, transplantolog, w latach 2006 – 2015 Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, od 2010 r. nieprzerwanie najaktywniejszego Ośrodka Transplantacyjnego w Polsce, z rekordowym wynikiem 235 przeszczepień narządowych i 40% wszystkich przeszczepień nerek od dawców żywych w Polsce. Współautor i współwykonawca pierwszych zabiegów w Polsce: przeszczepienia allo i autogenicznego wysp trzustkowych, przeszczepienia samej trzustki oraz krzyżowego i łańcuchowego przeszczepienia nerek. Autor i wykonawca jedynego w Polsce prospektywnego programu przeszczepiania nerek u chorych z zaburzeniami dolnego odcinka dróg moczowych u dorosłych – 50 takich zabiegów. W latach 2004 - 2014 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej na Mazowszu. Promotor 4 i recenzent 5 rozpraw doktorskich, promotor 15 prac licencjackich i magisterskich. Autor i współautor ponad 1000 publikacji, w tym ponad 600 w recenzowanych czasopismach o łącznym IF 177,869, 2926 p. MNiSW, 1201 cytowań i Indeksie Hirscha 16. Laureat wielu nagród naukowych i organizacyjnych Rektora, Nagroda Prezesa Rady Ministrów, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego „Pro Transplantationibus Fovendis”, główna nagroda im. Św. Kamila w dziedzinie medycyny i Złoty skalpel. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za Wieloletnią Służbę, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Laudabilis Okręgowej Izby Lekarskiej. Założyciel i wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji i team manager Polskiej Drużyny Narodowej.