Chirurg, transplantolog. Dyrektor Instytutu Transplantologii im. T. Orłowskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor pierwszego światowego doniesienia dotyczącego poprawy przeżywalności allogennego przeszczepu nerek przechowywanych w mechanicznej perfuzji. Autor pierwszej na świecie alternatywnej metody transplantacji wysp do żołądka z użyciem technik miniinwazyjnych Współtwórca pierwszego w Polsce przeszczepienia nerek od żywego dawcy w mechanizmie wymiany par oraz pierwszego w Polsce allogenicznego przeszczepienia wysp trzustkowych. Kierownik klinicznej części projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki”. Laureat licznych nagród i odznaczeń w kraju i za granicą. Uhonorowany złotym krzyżem zasługi za wkład w rozwój polskiej transplantologii. Promotor i recenzent prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich oraz licencjackich. Autor wielu publikacji w czasopismach naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach dla studentów i lekarzy.