Członek Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tomaszowie Mazowieckim. Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunku Psychoonkologia. Nauczyciel religii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Współpracownik Hospicjum dla dzieci Ziemi Łódzkiej Fundacji Gajusz. Założyciel oraz pełnomocnik Fundacji Dwa Skrzydła, prowadzącej Akademię Walki z Rakiem, koordynującej budowę Stacjonarnego Hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim.