Chirurg, transplantolog kliniczny, onkolog. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wiodącego ośrodka transplantacji wątroby w Polsce. Członek zespołu, który wykonał pierwsze w Polsce udane przeszczepienie wątroby u dorosłego oraz ostatnio - pierwsze jednoczasowe przeszczepienia serca i wątroby. Past Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Obecny drugą kadencję w zarządzie European Liver and Intestine Transplant Association. Członek wielu towarzystw naukowych: Towarzystwa Chirurgów Polskich, European Society for Organ Transplantation, International Liver Transplantation Society, American Society of Transplant Surgeons, Compagnons Hepatobiliaires.