Chirurg, angiolog, transplantolog. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Konsultant Krajowy w dziedzinie Transplantologii Klinicznej. Członek kilkunastu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Angiologicznego (założyciel) i Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (założyciel), a także Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Towarzystwa Chirurgów Polskich. Należy również do Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej i Międzynarodowej Unii Angiologicznej oraz Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych. Autor i współautor ponad stu prac publikowanych w czasopismach naukowych. Współautor podręczników medycznych oraz rozdziałów w książkach z zakresu angiologii i transplantologii. Laureat licznych nagród i wyróżnień za działalność naukową i dydaktyczną na rzecz śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” oraz odznaką „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Kierownik zespołu, który przeprowadził pierwszy przeszczep wątroby, trzustki i nerki na Śląsku.